MISCELLANEOUS

 

These are priced from $6 - $11.00 depending on variety

 

Botanical name Common name Maori name
Arthropodium cirratum Rock lily Rengarenga
Cordyline australis Cabbage tree Ti Kouka
Dianella intermedia NZ Blueberry Turutu
Elatostema rugosum NZ Begonia Parataniwha
Hibiscus trionum   Puarangi
Libertia ixioides Native Iris Tukauki
Libertia peregrinans NZ Iris Mikoikoi
Metrosideros carminea   Rata
Metrosideros fulgens    
Metrosideros perforata   Aka
Rhopalostylis sapida   Nikau

 

Gordons Nurseries - Miscellaneous Plants

 

Phone 09 817 3498

 

Email Us